Shinano Kenshi

Shinano Kenshi är ett Japanskt privatägt företag som grundades 1918. 1962 startade de upp sin första elektronikavdelning med tillverkning av motorer. Shinano Kenshi har större delen av sin produktion i sina 2 fabriker i Kina men har även tillverkning av mindre serier i Japan. De är kända för hög kvalitet och leveransprecision.

Shinano Kenshi är verksam inom branscherna:

  • Stegmotorer
  • BLDC motorer
  • BLDC fläktar och kompressorer
  • Drone motorer
  • Plextalk
  • Plexlogger
  • Plexmotion