Stegmotorer Shinano Kenshi

Shinano Kenshi har sin tillverkning av stegmotorer framförallt i Kina men tillverkar även mindre produktionsserier och provserier i Japan. De tillverkar i storlekarna NEMA 11-NEMA 34. De flesta motorerna kundanpassas i större eller mindre omfattning.

Externa länkar