Solenoider & Elektromagneter

Vi har ett stort sortiment av solenoider, såväl dragmagneter som tryckmagneter, hållmagneter och dubbelverkande magneter m.m. De flesta varianterna finns i DC såväl som AC-utförande. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet och lågt pris.